Hoe vaak komt het voor?

Sikkelcelziekte komt overal voor, maar voornamelijk in Afrika en de landen waar veel mensen wonen die oorspronkelijk uit Afrika komen. Vooral uit gebieden waar al van oudsher malaria heerst. De helft van de kinderen in Nederland met sikkelcelziekte is van Afrikaanse afkomst en een derde is afkomstig uit Suriname, Curaçao of de Nederlandse Antillen.

In januari 2007 werd sikkelcelziekte in het hielprikscreeningsprogramma opgenomen. Het totale aantal patiënten met sikkelcelziekte in Nederland wordt geschat op 1000-1500; hiervan is twee derde kind. Het aantal nieuwe ziektegevallen per jaar is 40-60. Naar schatting 10 a 15% van de mensen van wie de (voor)ouders afkomstig zijn uit Afrika, Suriname, Curaçao of de Nederlandse Antillen is drager; oftewel een op de zeven mensen.

Sikkelcelziekte en malaria

De aanwezigheid van sikkelcelziekte in een gebied, heeft te maken met het ook aanwezig zijn van malaria. De malariamug kan zich namelijk minder goed voortplanten in rode bloedcellen van mensen die drager zijn van sikkelcelziekte, waardoor deze in de evolutie beter hebben kunnen overleven in gebieden waar malaria heerst. Maar als je wel sikkelcelziekte hebt ben je niet volledig beschermd als je naar gebieden gaat waar malaria heerst en als je het eenmaal krijgt kan het zelfs heftiger verlopen. Goede profylaxe tegen malaria blijft daarom belangrijk, óók als je sikkelcelziekte hebt.