Veelgestelde vraag
Hoe erft proteïne C-deficiëntie over?

Proteïne C-deficiëntie is een autosomaal dominante aandoening. Dat wil zeggen dat de kans op trombose groter is als je van één van beide ouders de mutatie erft terwijl je van de andere ouder het normale gen krijgt. De mutatie domineert. Autosomaal wil zeggen dat jongens en meisjes evenveel kans hebben om de afwijking te krijgen.

Als één van je ouders proteïne C-deficiëntie heeft, heb je 50% kans om de aandoening te erven.

Als beide ouders proteïne C-deficiëntie hebben, kun je van beide ouders de mutatie erven en homozygoot zijn voor proteïne C-deficiëntie. De kans hierop is 25%. Je hebt 50% kans om van één van beide ouders de mutatie te erven, en je hebt 25% kans dat je de aandoening niet erft.

Ook interessant