Veelgestelde vraag
Hoe verloopt je ontwikkeling als kind?

Tijdens het opgroeien ontwikkelt je lichaam zich. Je leert je lichaam te gebruiken en te bewegen (motorische ontwikkeling), en je leert bijvoorbeeld zitten, lopen, fietsen, schrijven of tekenen. Je leert handelingen en gewoonten te (her)kennen door naar anderen te kijken en het daarna zelf te doen (kopieergedrag). Je leert woorden, praten (spraak-taalontwikkeling), lezen, schrijven, rekenen en nog heel veel andere dingen (cognitieve ontwikkeling). Je leert omgaan met anderen tijdens het spelen, je leert wat gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen betekenen (non-verbale communicatie) en wat normaal gedrag is en wat niet (sociale en communicatieve ontwikkeling). Ook leer je hoe je omgaat met gevoelens van jezelf en van anderen (sociale ontwikkeling). Uiteindelijk doel van opgroeien en ontwikkelen is zelfstandig worden, zodat je jezelf kunt redden in het leven.

Ook interessant