Veelgestelde vraag
Hoeveel chromosomen heeft een mens?

Ieder mens heeft 23 paar chromosomen, waaronder één paar geslachtschromosomen.
Het ene deel van het chromosomale paar wordt overgeërfd van de moeder, het andere deel van de vader. Zo beschik je over genetisch materiaal van beiden. Op elk chromosoom ligt genetische informatie die de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bepaalt. Het karakteristiek van gerangschikte chromosomen (karyotype) van een meisje is 46, XX en van een jongen 46, XY.

Ook interessant