Veelgestelde vraag
Hoe vaak komt Downsyndroom voor in Nederland?

Downsyndroom komt in Nederland iets vaker voor dan gemiddeld. Wereldwijd is de prevalentie bij de geboorte 10 per 10.000, en in Nederland is dat 16 (prevalentie is het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op een bepaald moment). Eén van de verklaringen is dat de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland kinderen krijgen is toegenomen. Omdat prenataal testen (vruchtwaterpunctie) kan leiden tot een ongewenste miskraam, zien sommige vrouwen af van een vruchtwaterpunctie. Ook in de ons omringende landen komt Downsyndroom relatief meer voor. Het is dus voorstelbaar dat dezelfde trends zich ook in die landen afspelen.

Ook interessant