Veelgestelde vraag
Welke problemen kunnen optreden door nauwe gehoorgangen?

Kinderen met Downsyndroom hebben vaak nauwe gehoorgangen, die daardoor eerder verstopt kunnen raken. Hierdoor kunnen ze gehoorproblemen krijgen waardoor de spraakontwikkeling in gevaar kan komen. Ze hebben vaak ook nog een nauwere neus-keelholte en soms ook een nauwere luchtpijp. Hierdoor is de luchtverversing minder goed en krijgen ze heel gemakkelijk bovenste luchtweginfecties, oorontstekingen en verkoudheden. Vanwege regelmatige oorinfecties en vocht achter het trommelvlies, kan het gehoor minder worden. Een nauwe gehoorgang kan ook leiden tot opgehoopt oorsmeer. Dat wordt uiteindelijk een prop, waardoor het gehoor ook kan verminderen.

Ook interessant