Veelgestelde vraag
Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Dit PGB wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2012 komen alleen mensen met een indicatie voor zorg met verblijf in aanmerking voor dit PGB. Per 2013 komen weer meer mensen in aanmerking voor een PGB uit de AWBZ.
Om hiervan gebruik te maken heb je een AWBZ-indicatie nodig, die je kunt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl).
Je dient een aanvraag in bij CIZ, de MEE bijvoorbeeld kan je helpen bij het invullen. Hierbij specificeer je de hulpvraag, die mede door de relevante hulpverleners onderbouwd te worden middels rapportage of ondersteuningsbrieven. Je kunt een PGB toegewezen krijgen waarbij je zelf het budget beheert of je krijgt ZIN ( zorg in natura). De tijdsduur kan van een PGB kan verschillen en kan variabel zijn.

Voor verdere informatie kun je kijken op de website van de rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb

 

Ook interessant