Veelgestelde vraag
Welke financiële regelingen zijn er in voor kinderen met een beperking en/of chronische ziekte in Nederland?

Een kind met een beperking heeft soms extra zorg nodig. Er zijn verschillende financiële regelingen voor verschillende typen zorg. Dit landschap is momenteel erg veranderlijk, vraag dus goed na bij de betreffende organisaties en instanties hoe het op dát moment geregeld is.
De financiële regelingen die er zijn:
De basiszorgverzekering
De wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Persoonsgebonden budget (PGB)
Leerlinggebonden budget: de rugzak

 

Ook interessant