Veelgestelde vraag
Wat is een leerlinggebonden financiering ofwel Rugzakje?

Om met een beperking naar school te gaan, is er een indicatie nodig voor toelating tot speciaal onderwijs (zeer moeilijk lerende kinderen, oftewel ZMLK onderwijs) of om recht te hebben op een rugzak om aan regulier onderwijs deel te nemen. Downkinderen moeten een indicatie aanvragen bij REC Cluster 3, voor ZMLK onderwijs. De REC's (Regionaal Expertise centrum) zijn regionaal georganiseerd. De ouder bepaalt samen met de school hoe het rugzakje wordt ingezet.
Op www.recnoordholland.nl/indicatiestelling kun je een indruk krijgen van hoe een indicatieaanvraag in z’n werk gaat.

De indicatie krijg je van het Centrum voor indicatiestelling (CVI). De aanvraag is relatief eenvoudig, want voor kinderen met Downsyndroom is alleen een verklaring nodig van de kinderarts dat Downsyndroom is vastgesteld. Daarmee krijgt het kind voor de gehele schoolloopbaan een indicatie.
Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Meer over de rugzak kun je vinden op www.50tien-oudersenrugzak.nl/oudersenrugzak en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Ook interessant