Veelgestelde vraag
Welke leefregels kun je volgen als je epilepsie hebt?

  • Het vermijden van omstandigheden die een epileptische aanval kunnen uitlokken. Deze uitlokkende factoren worden ook wel triggers genoemd. Of je gevoelig bent voor triggers en zo ja voor welke, moet je misschien nog ontdekken. Gebrek aan slaap is een bekende. Dat lokt bij veel kinderen met epilepsie een epileptische aanval uit. Andere voorbeelden zijn lichtflitsen, hyperventilatie en schommelingen in lichaamstemperatuur.
  • Goede uitleg voor de omgeving. Het is belangrijk dat mensen om je heen weten wat ze moeten doen als jij een epileptische aanval krijgt. Goede uitleg voor een juf, docent of leidster kinderdagverblijf is dus van groot belang. Ook je vrienden kun je, als ze oud genoeg zijn, vertellen wat ze moeten doen (en vooral níet moeten doen) als jij een aanval hebt.
  • Toezicht houden tijdens gevaarlijke situaties. Het is belangrijk dat je niet alleen, of lang alleen, bent in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als je in bad gaat of gaat zwemmen. Zorg dat er dan in ieder geval iemand in de buurt is.
  • Vermijden van gevaarlijke situaties; zoals vissen aan de waterrand, hoog klimmen in een klimrek, alleen fietsen naar school. Alledaagse situaties kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen met epilepsie.
  • Het dragen van een SOS-ketting. Een SOS-ketting is een ketting of armband waarop staat waar je last van hebt, wat eventueel gedaan moet worden en wie gebeld kan worden. Als je in een vreemde omgeving bent waar niemand je kent, kan dat handig zijn.

Ook interessant