Definitie en diagnose epilepsie

Als hersencellen ongecontroleerd en ongevraagd prikkels afgeven, noemen we dat een epileptische aanval of insult. Maar voor een epileptische aanval hoef je niet altijd epilepsie te hebben. Er zijn namelijk meer oorzaken die kunnen zorgen voor het ongecontroleerd afgeven van prikkels. Welke dat zijn, kun je lezen in het hoofdstuk ‘Waardoor ontstaat een epileptische aanval’.

De diagnose epilepsie wordt gesteld als:
  • er geen andere verklaring is voor een epileptische aanval, zoals een hersenvliesontsteking, koorts of een verstoorde stofwisseling (bijvoorbeeld hoge bloedsuiker);
  • je meer dan één epileptische aanval (zowel spontaan als opgewekt door een prikkel zoals lichtflitsen) hebt gehad met een minimale pauze van vierentwintig uur;
  • of als je één epileptische aanval (zowel spontaan als opgewekt door een prikkel zoals lichtflitsen) hebt gehad én een grote kans hebt op een tweede aanval in de komende jaren (bijvoorbeeld als je epileptische afwijkingen op je eeg hebt).

Moeilijk behandelbare epilepsie is epilepsie die niet goed reageert op behandeling met medicijnen. Meestal heb je dan al twee soorten medicijnen (anti-epileptica) of een combinatie ervan geprobeerd, in verschillende doseringen.

Bij therapieresistente epilepsie of refractaire epilepsie werken de verschillende medicijnen en alle andere behandelingen niet en blijf je last houden van epilepsie.

Een status epilepticus is een epileptische aanval die langer duurt dan vijf minuten en niet uit zichzelf stopt of meerdere aanvallen vlak na elkaar zonder dat je tussendoor bij bewustzijn komt.

Duur van een epileptische aanval en status epilepticus

Hoeveel aanvallen je krijgt en hoe lang het duurt, verschilt van persoon tot persoon en van keer tot keer. Een aanval kan heel kort duren en nauwelijks merkbaar zijn of juist heel lang. Je kunt meerdere korte aanvallen (zoals absences) vlak achter elkaar krijgen, of verspreid over de dag. En soms kan het maanden duren voordat je weer een aanval krijgt. De meeste aanvallen duren niet langer dan vijf minuten en stoppen vanzelf. Een aanval die langer duurt en niet vanzelf stopt, heet een status epilepticus.