De ontwikkeling van je brein

Als kind ontwikkel je je in een hoog tempo, zowel lichamelijk als geestelijk. Elke dag leer je bij en begrijp je meer van wat je hebt geleerd en mee hebt gemaakt. Zo leer je hoe je je gedragen moet, op school bijvoorbeeld of met vriendschappen, en ook ontwikkel je je lichamelijk, waardoor je steeds meer kunt.

Als je jong bent, ontwikkelen je hersenen zich snel, ze kunnen steeds meer taken verrichten. Alles wat er gebeurt, van buitenaf (je omgeving, sociale contacten, school, leren, etc.) of van binnenuit (je hormonen die opspelen tijdens de puberteit), dragen hieraan bij. Je hersenen ontwikkelen zich nog heel lang door en tijdens deze periode kan je dingen soms anders waarnemen of een ervaring of gedachte hebben die anders is dan de werkelijkheid. Dat komt regelmatig voor. We noemen dat een buitengewone ervaring of gedachte. Maar een buitengewone ervaring of gedachte is geen psychose.

Want als je een psychose hebt, is je waarneming anders en heb je naast buitengewone ervaringen vaak ook andere verschijnselen. Ook wordt je ontwikkeling erdoor beïnvloed. Je kunt een achterstand krijgen op school, leren gaat moeilijker, of je spraak-taalontwikkeling gaat minder goed. Ook kun je problemen krijgen met je algehele ontwikkeling of je motorische ontwikkeling. Daarnaast kan omgaan met andere kinderen of met je ouders, broer of zus moeizaam worden. Je kunt je steeds meer gaan terugtrekken en je interesses verliezen.