Na een psychose

Als je een psychose hebt doorgemaakt, is er heel veel gebeurd. Voor jou, je ouders, je gezin en je omgeving. Het is een zware periode met veel emoties. Er is tijd nodig om dat te verwerken.

Follow-upgesprekken in de maanden en jaren na een psychose zijn van belang om je te blijven volgen en om hulp of begeleiding te bieden als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een ingrijpende verandering van school of woonomgeving. Na een psychose kan het moeilijk zijn om terug te keren in het dagelijks leven. Als je je school, sportclub of vriendenkring lang niet gezien hebt, heb je veel gemist. Het contact met je vrienden opnieuw oppikken kan moeilijk zijn omdat er in de tussentijd veel gebeurd en veranderd is of omdat ze niet veel begrip hebben voor je situatie. Je kunt heel gevoelig zijn voor prikkels of moeite hebben met je te concentreren, en misschien is je lichamelijke conditie achteruitgegaan. Begeleiding en steun tijdens deze periode is dan ook heel belangrijk.

Na een psychose kun je ook last blijven houden van bepaalde klachten, dat noemen we restverschijnselen. Je kunt problemen hebben met je concentratie, je geheugen of extra gevoelig zijn voor prikkels. Ook sombere, verdrietige gevoelens en angsten komen voor. Goede nazorg en begeleiding is daarom belangrijk, zodat je zo snel mogelijk hulp kunt krijgen als dat nodig is.

Een terugval

Als je in het verleden een psychose hebt doorgemaakt, hoeft dat niet nog een keer te gebeuren. Maar je kunt ook wel herkenbare klachten krijgen als voortekenen van een psychose. Of andere psychische klachten of moeilijkheden in je dagelijks functioneren. Dat kan. Dat hoeft niet direct te betekenen dat je een terugval hebt of krijgt. Maar omdat je al eerder een psychose hebt doorgemaakt moet je de klachten wel serieus nemen en goed nagaan wat er aan de hand is. Zijn er bijvoorbeeld uitlokkende factoren? Is er een manier om grip op je klachten te krijgen?

Het is belangrijk dat je zelf leert hoe je kunt voorkomen dat de klachten erger worden, om zo een crisis voor te zijn. Dus, ervaar je bijzonderheden, voortekenen of andere klachten of moeilijkheden óf maak je je zorgen, praat erover en zoek tijdig hulp.