Wat is een psychose?

Een psychose kan voorkomen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Als je een psychose hebt, neem je de dingen om je heen anders waar. Je ziet, hoort of denkt dingen, die er in werkelijkheid niet zijn, die anders zijn, of die anderen niet zien of horen. Dat kan je bang maken en je kunt ervan in de war raken. Maar andere reacties zijn ook mogelijk. Een psychose is voor iedereen anders, niemand ervaart hetzelfde.

Tijdens een psychose kunnen de volgende kenmerken optreden:

  • Je hoort stemmen of geluiden die anderen niet horen.
  • Je ziet dingen die anderen niet zien.
  • Je smaak verandert, dingen die je eet of drinkt smaken anders of je proeft dingen die anderen niet proeven.
  • Je voelt dingen die anderen niet voelen.
  • Je hebt gedachten of ideeën die niet kloppen met de werkelijkheid.

Wat versta jij onder een psychose?

Je kunt het op verschillende manieren definiëren. Medisch-psychiatrisch zeg je dat de ervaring van de werkelijkheid veranderd is waardoor mensen vaak verward en angstig zijn. Dan horen of zien ze dingen die andere mensen niet kunnen waarnemen. Ideeën die niet kloppen met de werkelijkheid en die ze moeilijk kunnen loslaten, die zich opdringen. Een ander belangrijk kenmerk van een psychose is dat je niet goed kunt denken. Je krijgt je gedachten niet goed meer op een rijtje. Dan wordt het chaos in je hoofd en lukt het niet meer goed om te overzien hoe dingen in elkaar zitten. Het is een heel samenspel van dingen.

Uit het interview met Wim Veling, psychiater binnen de afdeling Psychiatrie in het UMC Groningen.