Veelgestelde vraag
Wordt prenatale diagnostiek verricht bij de ziekte van Von Willebrand?

Prenatale diagnostiek wordt bij de ziekte van Von Willebrand zelden gedaan. Het gebeurt wel als er een kans bestaat dat de baby Von Willebrandziekte type 3 heeft. Zo weet je of er speciale zorg nodig is rondom de bevalling en je kunt je voorbereiden op de periode erna.

Om het DNA-onderzoek te kunnen doen moet de mutatie in het gen bekend zijn. Het onderzoek kan worden gedaan door middel van een vlokkentest (tussen de tiende en twaalfde zwangerschapsweek) of een vruchtwaterpunctie. Vaak wordt gekozen voor een late vruchtwaterpunctie tussen de tweeëndertigste en vierendertigste zwangerschapsweek (een vroege punctie vindt plaats in de zestiende zwangerschapsweek). Als de moeder kans heeft op bloedingen, moet wel goed gekeken worden welke vorm van diagnostiek het beste past en of de risico’s niet te groot zijn.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën