Veelgestelde vraag: Wat is het effect van epilepsiechirurgie?

Drie van de vier geopereerde kinderen zijn na de operatie aanvalsvrij, ze kunnen de medicatie helemaal afbouwen. Als bij focale epilepsie de oorzaak is weggenomen, zijn anti-epileptica niet meer nodig, en dat is gunstig voor de ontwikkeling van het kind. Bij kinderen met multifocale epilepsie kan een gunstige uitwerking van de ingreep zijn dat er minder medicijnen nodig zijn. Deze gunstige effecten van hersenchirurgie worden altijd goed afgewogen tegen eventuele ongunstige effecten, zoals mogelijke neurologische uitvalsverschijnselen en operatierisico’s.