Veelgestelde vraag
Wanneer wordt stamceltransplantatie bij de behandeling van JIA overwogen?

Bij kinderen met zeer ernstig reuma die op geen enkele therapie goed reageren of alleen op een hoge dosis prednison (vooral bij systemische JIA), kun je denken aan stamceltransplantatie.
In het beenmerg zitten stamcellen. Een stamcel kan zich ontwikkelen tot een andere cel die in het beenmerg gevormd wordt, bijvoorbeeld een rode of witte bloedcel of bloedplaatje. Nadat de bloedcel is uitgerijpt in het beenmerg wordt de cel afgegeven in het bloed. De bloedcellen, die verder niet zo lang leven, worden steeds aangevuld vanuit de delende stamcellen.
Er zijn verschillende transplantaties mogelijk, maar meestal wordt de hematopoietische stamceltransplantatie uitgevoerd. Beenmergtransplantaties gebeuren bijna niet meer.

Ook interessant