Veelgestelde vraag
Hoe is een nefron, de werkeenheid van je nier, opgebouwd?

Een nefron is opgebouwd uit:
a. een glomerulus (zeeflichaampje);
b. een niertubulus (nierbuisje);
c. een verzamelbuis of opvangsysteem.

Dit geheel (a+b+c) ligt ingebed in nierweefsel dat interstitium wordt genoemd. Dit weefsel is bindweefsel en zorgt voor structuur en vorm van de nier.

De glomerulus ziet er onder de microscoop uit als een kluwen van heel dunne (haar)vaatjes. De glomerulus ligt alleen in de schors in een soort cocon (kapsel van Bowman) en filtert het bloed, waarbij de voorurine wordt gevormd. De tubuli en verzamelbuizen liggen zowel in de schors als in het merg. De merg-tubuli zorgen voor de concentratie van de urine.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën