Veelgestelde vraag
Wat zijn de oorzaken van chronische nierinsufficiëntie?

Chronische nierinsufficiëntie kan verschillende oorzaken hebben en op verschillende momenten in je leven ontstaan. Bij kinderen is de oorzaak vaak een aangeboren probleem. Hier volgt een indeling van aangeboren en verworven aandoeningen als oorzaak.
 • Aangeboren aandoeningen
  • Afwijkingen van het opvangsysteem, ureters, blaas en urethra (soms in combinatie met genitale afwijkingen zoals bijvoorbeeld niet ingedaalde testes)
   • ureterduplicatie of dubbelsysteem, compleet of incompleet
   • obstructie van de ureteropelviene overgang
   • posterieure urethrakleppen, het prune belly-syndroom
  • Afwijkende migratie
   • afwijkende positie/plaats van de nieren
   • vergroeiing van de nieren: hoefijzernier
  • Abnormale ontwikkeling van het nierparenchym (de nefronen)
   • nierhypo- of -dysplasie
   • nieragenesie
  • Erfelijke aandoeningen
   • cystenieren
    • polycysteuze nierziekte
    • nefronoftise en glomerulaire cystenieren
   • syndroom van Alport
   • congenitaal nefrotisch syndroom
   • Wilmstumoren (door mutatie op chromosoom 11)
 • Verworven aandoeningen
  • De glomerulus
   • infectie en ontsteking
    • acute glomerulonefritis
    • syndroom van Henoch-Schönlein/IgA-nefropathie
    • andere glomerulaire aandoeningen bijvoorbeeld HUS
  • Systeemziekten
   • lupus
   • diabetes
  • Nefrotisch syndroom
   • minimal change disease
   • focale segmentale glomerulosclerose
  • De tubulus
   • acute tubulusnecrose
   • andere oorzaken van nierschade
    • cystinose
    • hyperoxalurie
    • ziekte van Dent
    • renale tubulaire acidose
    • ziekte van Barter
    • syndroom van Fanconi

Ook interessant