Veelgestelde vraag
Hebben medicijnen tegen een psychose (antipsychotica) bijwerkingen?

Ja, antipsychotica geven vaak bijwerkingen, daarom is de juiste dosis heel belangrijk. Je wilt graag een zo goed mogelijk effect met zo min mogelijk bijwerkingen. Bijwerkingen kunnen zijn:

  • bewegingsstoornissen: bewegen gaat stroever, handen trillen in rust (extrapiramidale bijwerkingen) of onwillekeurige bewegingen van mond, kaak, armen of benen.
  • gewichtstoename, suf- en slaperigheid (antihistaminerge bijwerkingen).
  • droge mond, wazig zien, minder vaak poepen (obstipatie) en plassen (urineretentie) (anticholinerge bijwerkingen).
  • te lage bloeddruk, duizeligheid, verstoring hartritme (verlengde QT-tijd), hartkloppingen, te snelle hartslag.
  • verstoring seksuele verlangens, verstoring menstruatie, afvloed melk uit borsten.
  • sombere gevoelens en neerslachtigheid.
  • verhoogde gevoeligheid voor convulsies (stuipen).
  • verstoring hoeveelheid vetten in het bloed of verstoorde bloedsuiker.
  • verstoring aanmaak bepaalde witte bloedcellen.
  • oogafwijkingen. Een uitgebreid overzicht van de bijwerkingen van antipsychotica is te vinden op www.pakwijzer.nl.

Ook interessant