Divers

Er zijn ook aandoeningen of ziekten die lichamelijke en/of geestelijke klachten geven zonder dat er een oorzaak wordt gevonden. De onderzoeken laten geen bijzonderheden zien. Maar dat wil niet zeggen dat het lichamelijk goed gaat, je kunt wel degelijk klachten hebben die je dagelijks functioneren en je ontwikkeling beïnvloeden.
Een voorbeeld van een dergelijke aandoening is het chronisch vermoeidheidssyndroom.

CVS
Chronisch vermoeidheidssyndroom heb je als je last hebt van vermoeidheid die lang duurt, niet vanzelf over gaat, heftig is én je dagelijks leven beïnvloedt. Bij CVS zijn er geen andere lichamelijk of geestelijke oorzaken die de klachten kunnen verklaren.

Vroeggeboorte
Als je te vroeg geboren bent, komen de volgende ontwikkelingsproblemen regelmatig voor, bijv. vertraagde spraak-taalontwikkeling, aandachtsproblemen, gedragsproblemen of problemen met de cognitieve ontwikkeling, vertraagde motorische ontwikkeling of opvallende bijzonderheden in het bewegingspatroon.