Veelgestelde vraag
Welke aandoeningen vergroten de kans op trombose?

Als je een ernstige ziekte hebt, zoals een nierziekte (nefrotisch syndroom), kanker, sikkelcelziekte, een hartafwijking (boezemfibrilleren), een darmziekte (IBD) of auto-immuunziekte (lupus anticoagulans), heb je meer kans op trombose, en ook als je bepaalde medicijnen gebruikt. Hoe groot die kans is, hangt af van de aandoening die je hebt.
Ook erfelijke stollingsafwijkingen zoals Factor V Leiden, Factor II-mutatie (protrombinemutatie), antitrombine-deficiëntie, proteïne C-deficiëntie en proteïne S-deficiëntie vergroten de kans op trombose.

Ook interessant