Als de ontwikkeling anders verloopt

Soms verloopt je ontwikkeling anders dan normaal. Als je je anders gedraagt of anders reageert dan je leeftijdsgenoten, kunnen daar verschillende redenen voor zijn.

De oorzaken liggen niet altijd binnen jezelf. Het kan ook komen door ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding van je ouders, ziekte of een sterfgeval van iemand dicht bij je. Ook stress, verwaarlozing of te weinig stimulatie kunnen van invloed zijn. Meerdere factoren kunnen tegelijkertijd spelen, waardoor ze elkaar versterken.

Als het anders verlopen van je ontwikkeling wel binnen jezelf ligt, zijn er veel oorzaken mogelijk, ASS is er daar één van. Net als slecht zien of horen, ADHD, een angststoornis of verstandelijke beperking. Om zeker te weten dat het om ASS gaat, zijn naast een goede observatie van jouzelf en je omgeving, diverse tests en gesprekken nodig.