Zijn er oorzaken aanwijsbaar voor ASS?

Waardoor ASS ontstaat, is niet bekend. Er zijn veel ideeën en theorieën, onderzoek is dus van groot belang om beter te begrijpen wat er precies in de hersenen van een kind met ASS gebeurt. Bijvoorbeeld onderzoek naar prikkelverwerking en genetisch onderzoek.

Als je ASS hebt, verloopt de prikkelverwerking vaak anders, net als bij kinderen met ADHD, hoog-sensitiviteit of hersenletsel. Bij elk mens komen prikkels binnen, dag en nacht, via de ogen, oren, mond, neus en huid. De meeste prikkels komen van buiten, maar ze kunnen ook vanuit je eigen lichaam komen, of vanuit je gedachten. Normaal gesproken filtert je brein op welke prikkels je moet reageren, op welke niet en hóe je dat dan doet. Ook leert je brein hoe je je reactie daarop kunt aanpassen. Prikkelverwerking is heel belangrijk tijdens sociale contacten en communicatie. Er gebeurt dan heel veel tegelijkertijd in je hersenen. Er komen veel verschillende prikkels binnen die begrepen, beoordeeld en verwerkt moeten worden, en je moet ook nog reageren. Als de prikkelverwerking anders verloopt, heeft dat invloed op je informatieverwerking, gedrag en ontwikkeling.
Als je brein de prikkels niet goed filtert, kun je er te veel krijgen (overprikkeling), of juist te weinig (onderprikkeling). Het afremmen en doorgeven van prikkels tussen je zenuwen (neuronen) is dan uit balans. Waardoor deze disbalans ontstaat en wat eraan te doen is, vereist verder onderzoek. Meer informatie over prikkelverwerking kun je binnenkort vinden op de Cyberpoli.

Erfelijke aanleg (je genen) lijkt een rol te spelen bij het ontstaan van autisme. Je genen bestaan uit DNA. De genen zitten op je chromosomen, daar heb je er 46 van, die heb je gekregen van je beide ouders. Via de genen geven je ouders allerlei eigenschappen door. Dat heet erfelijkheid. Genen bepalen de kleur van je haar en je ogen en je lichaamsbouw, maar ook hoe je lichaam werkt, of je een erfelijke ziekte hebt of aanleg voor een aandoening. Door een verandering in een of meerdere genen kan de aanleg voor ASS ontstaan. Binnen een familie hebben soms meerdere mensen ASS met dezelfde gedragingen en kenmerken. Of je met de aanleg ook werkelijk ASS ontwikkelt, dat ligt niet vast. Er lijken meerdere factoren mee te spelen, vanuit je lichaam en vanuit je omgeving.