De ontwikkeling van een kind

Tijdens het opgroeien ontwikkelt je lichaam zich. Je leert je lichaam te gebruiken en te bewegen (motorische ontwikkeling), en je leert bijvoorbeeld zitten, lopen, fietsen, schrijven of tekenen.

Je leert handelingen en gewoonten te (her)kennen, door naar anderen te kijken en het daarna zelf te doen (kopieergedrag). Je leert woorden, praten (spraaktaalontwikkeling), lezen, schrijven, rekenen en nog heel veel andere dingen (cognitieve ontwikkeling). Je leert omgaan met anderen tijdens het spelen, je leert wat gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen betekenen (non-verbale communicatie), en wat normaal gedrag is en wat niet (sociale en communicatieve ontwikkeling). Ook leer je hoe je omgaat met gevoelens van jezelf en anderen (sociale ontwikkeling). Het uiteindelijke doel van opgroeien en je ontwikkelen is zelfstandig worden, zodat je jezelf kunt redden in het leven.