Veelgestelde vraag
Hoeveel mensen in Nederland hebben diabetes?

Diabetes komt veel voor, vooral type 2. In Nederland zijn er ruim 830.000 mensen met diabetes; 90% hiervan heeft type 2, de rest heeft type 1 en een heel klein percentage heeft een andere vorm van diabetes. Er zijn ook veel mensen die wel diabetes hebben, maar bij wie de diagnose nog niet is gesteld. Het werkelijke aantal mensen met diabetes in Nederland ligt dus hoger en wordt geschat op ongeveer één miljoen mensen.

Het aantal kinderen en jongeren met diabetes in Nederland wordt rond de 6000 geschat. Het merendeel (90%) heeft diabetes type 1 en minder dan 10 % heeft diabetes type 2, maar dit laatste aantal lijkt toe te nemen. In de Verenigde Staten hebben veel meer kinderen diabetes type 2 omdat ze veel te dik zijn. Ook in Nederland hebben steeds meer kinderen last van ernstig overgewicht, dus ook hier wordt gevreesd voor een toename van diabetes type 2.

Ook interessant