Mappa Mondo – een thuis voor zieke kinderen

Ken jij ze al? De drie Mappa Mondo huizen van het Nederlandse Rode Kruis in Rijswijk, Waalre en Wezep? Deze huizen bieden logeer- en woonzorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige en/of chronische ziekte.

Ken jij ze al? De drie Mappa Mondo huizen van het Nederlandse Rode Kruis in Rijswijk, Waalre en Wezep?
Deze huizen bieden logeer- en woonzorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige en/of chronische ziekte.

Deze kinderen hebben door hun ziekte vaak een voortdurende behoefte aan intensieve verpleegkundige verzorging of toezicht. Die zorg biedt Mappa Mondo. Daarnaast vormen de Mappa Mondo huizen een omgeving waarin de kinderen een zo gewoon mogelijk, prettig kinderleven hebben.

Voor wie
Niet iedereen kan komen logeren of wonen in een Mappa Mondo huis, dat wordt beoordeeld door een commissie. Omdat ieder kind en elke thuissituatie anders is en er veel bijzondere factoren kunnen zijn, wordt er voor elk kind afzonderlijk een zorgvuldige afweging gemaakt.

Wie werken er
Elk Mappa Mondo huis heeft een gespecialiseerd team van (kinder-) verpleegkundigen en orthopedagogisch medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse specialistische verzorging van de kinderen. Ook hebben zij contact met ouders/verzorgers over de opvoeding en ontwikkeling en ondersteunen hen waar nodig. Ook helpen een heleboel vrijwilligers mee.

Financiering
Voor ouders is er geen eigen bijdrage verbonden aan het verblijf van hun kind in een Mappa Mondo huis. Wel is er een indicatie nodig van het Centrum Indicatie Zorginstellingen (CIZ). Daarna wordt in overleg met ouders of verwijzers een keuze bepaald tussen een persoonsgebonden budget (PGB) of 'Zorg in Natura' (ZiN).

Aanmeldingsprocedure
Kinderen kunnen bij Mappa Mondo worden aangemeld door zowel ouders als verwijzende instanties. De eerste stap is dat ouders/verwijzers contact opnemen met de indicatieadviseur van Mappa Mondo, Mary van Beers (mvanbeers@redcross.nl). Zij begeleidt hen verder.

Kijk voor meer informatie op de website van Mappa Mondo: www.mappamondo.nl