Veelgestelde vraag
Hoe ontstaan buitengewone ervaringen en gedachten?

Waardoor je buitengewone ervaringen en gedachten krijgt, weten we niet precies. Soms ontstaat het na een lange periode met heel weinig slaap, veel stress, blowen, medicijngebruik of iets anders. Maar vaak weten we niet waar het door komt. Als je jong bent, ontwikkelen je hersenen zich snel, er gebeurt heel veel en je leert steeds meer. Je kunt beter oorzaak en gevolg overzien, verbanden leggen, gevoelens remmen of juist toelaten, en nog veel meer. Allerlei gebeurtenissen van buitenaf (zoals geluidsprikkels, sociale contacten of leren) en binnenuit (zoals hormonen tijdens de puberteit) dragen hieraan bij. Je hersenen rijpen nog heel lang door tijdens deze ontwikkeling, het is niet in één keer klaar en perfect werkend, waardoor je dingen soms anders waarneemt en je een buitengewone ervaring hebt.

Ook interessant