Veelgestelde vraag
Zijn er bijzonderheden bij het meten van de hoogte van Factor VIII (8)?

Factor VIII (8) kan direct na de geboorte worden gemeten, de hoeveelheid Factor VIII (8) is dan al op zijn hoogste punt waardoor meestal direct duidelijk is of het normaal of te weinig is. Bij sommige milde vormen van hemofilie A is het moeilijker om kort na de geboorte met zekerheid te stellen dat de hoeveelheid verlaagd is, omdat de hoeveelheid Factor VIII (8) stijgt door stress (zoals bij een geboorte).

Factor VIII (8) zit in je bloed vast aan VWF. Zolang Factor VIII (8) aan VWF gebonden is, is de factor niet actief en kan er geen stolling plaatsvinden. VWF zorgt er ook voor dat Factor VIII (8) niet door enzymen in je bloed wordt afgebroken. Daarnaast zorgt VWF ervoor dat Factor VIII (8) naar de plek gaat waar bloedstolling nodig is.

Factor VIII (8) is verlaagd bij hemofilie A én bij de Von Willebrandziekte. Bij de Von Willebrandziekte komt dat omdat er onvoldoende VWF is om Factor VIII (8) te beschermen tegen enzymen in je bloed. Als je te weinig Factor VIII (8) hebt, wordt daarom ook altijd de hoeveelheid VWF in je bloed bepaald. Zo wordt duidelijk welke van de twee ziektes je hebt. Soms blijft dit moeilijk en is genetische diagnostiek nodig om erachter te komen of je hemofilie hebt of de Von Willebrandziekte.
De hoeveelheid Factor VIII (8) gaat altijd omhoog bij ziekte, stress of in een andere acute fase. Bij ernstige hemofilie levert dat geen problemen op met het stellen van de diagnose, omdat de hoeveelheid Factor VIII (8) ook tijdens ziekte en stress te laag blijft. Bij milde hemofilie kan dat moeilijker zijn, omdat door ziekte en stress de hoeveelheid Factor VIII (8) tijdelijk is verhoogd.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën