Veelgestelde vraag
Hoe wordt het nefrotisch syndroom op dit moment ingedeeld en op welke symptomen letten we?

Nu er meer DNA-onderzoek mogelijk wordt, gaat de indeling in de toekomst waarschijnlijk veranderen, maar op dit moment gebruiken we de volgende indelingen:
1 steroid-gevoelig of steroid-ongevoelig; dit betekent dat je een onderscheid maakt tussen een nefrotisch syndroom dat verdwijnt bij het gebruik van het medicijn prednison (dat ontstekingen remt) en het type dat er niet mee verdwijnt;
2 primair of secundair nefrotisch syndroom; primair wil zeggen dat er geen systemische oorzaak is en bij secundair is dat wel het geval;
3 congenitaal (binnen drie maanden na geboorte) of infantiel nefrotisch syndroom (binnen een jaar).
We kijken naar de symptomen die we vinden: is er eiwitverlies of zit er bloed in de urine, is de nierfunctie normaal, is de bloeddruk verhoogd of vind je in het bloed geen aanwijzingen voor een andere vorm van het nefrotisch syndroom?

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën