Veelgestelde vraag: Welke complicaties kunnen optreden na een niertransplantatie?

De belangrijkste complicaties zijn afstoting (rejectie), trombose, infectie, bijwerking van immunosuppressiva en nierschade door zuurstoftekort tijdens het transport van de nier en de transplantatie. Behandeling van deze complicaties moet op tijd gebeuren omdat anders de nefronen kapotgaan en je nierfunctie achteruitgaat.

Als de concentratie van medicijnen in je bloed onvoldoende is, kun je afstoting krijgen. Bijvoorbeeld omdat je darmen de medicijnen niet goed opnemen (bij buikgriep) of omdat je de medicijnen een aantal dagen niet hebt ingenomen. Meestal merk je de afstoting niet zo. Het eerste teken is het stijgen van het kreatininegehalte. Andere klachten bij afstoting kunnen zijn: koorts, minder urineproductie, bloed in de urine, en soms heb je pijn op de plek van je nieuwe nier.
Eerst kijken we of er andere oorzaken zijn, bijvoorbeeld of je urine wel goed afloopt en je afvoerleider niet verstopt is. Of dat je een infectie hebt of een bijwerking van bepaalde medicijnen, dan gaat het kreatininegehalte ook omhoog. Als dat allemaal niet het geval is, dan kunnen we een nierbiopt (een hapje weefsel uit de nier) nemen om het zeker te weten. Een nierbiopt doe je meestal onder een roesje zodat je er niets van merkt.

Relevante medische informatie

Niertransplantatie

Hoe belangrijk is het om de medicijnen in te nemen?
Hoe groot is de kans op afstoting na een niertransplantatie?
Hoe kun je de afstoting van de getransplanteerde nier behandelen?
Hoe kun je je kansen op school en op werk vergroten na een niertransplantatie?
Hoe lang moet je als kind wachten op een donornier?
Hoe staat het met de bijwerking van de medicijnen die afstoting moeten voorkomen na een niertransplantatie?
Hoe verloopt de behandeling en begeleiding na de niertransplantatie?
Hoe verloopt de behandeling met medicijnen om afstoting te voorkomen voor en na een niertransplantatie?
Hoe wordt de nier getransplanteerd (de operatie)?
Hoeveel mag je drinken na een niertransplantatie?
Kan de ziekte die je had voor de niertransplantatie weer terugkomen in de getransplanteerde nier?
Kun je sporten na een niertransplantatie?
Met welke medicijnen kun je afstoting (rejectie) van de getransplanteerde nier voorkomen?
Van wie kun je een donornier krijgen?
Waarom is medicatie innemen een probleem?
Waaruit bestaat de voorbereiding voor een niertransplantatie?
Wanneer kom je in aanmerking voor een niertransplantatie?
Wat is het risico op trombose en hoe kan dat voorkomen worden na een niertransplantatie?
Welke andere opties zijn er als anti-afstotingsmedicijnen te veel bijwerkingen geven?
Welke andere voorzorgsmaatregelen kun je nemen om gezond te blijven?
Welke bijwerkingen van anti-afstotingsmedicijnen kunnen optreden na niertransplantatie?
Welke complicaties kunnen optreden na een niertransplantatie?
Welke infecties kunnen optreden na een niertransplantatie?