Veelgestelde vraag: Waarom is medicatie innemen een probleem?

Bij jonge kinderen zorgen de ouders voor het innemen van de medicatie. Sommige kinderen vinden het vervelend om pillen te nemen, of ze weigeren het, maar de ouders houden het in de gaten. Bij tieners kan het een probleem zijn, omdat ze steeds meer voor zichzelf mogen en moeten zorgen. De verantwoording ligt bij henzelf. Bijna alle tieners krijgen een fase dat ze niet willen weten dat ze iets hebben, en dat ze denken dat ze wel zonder medicijnen kunnen. Of ze vergeten het omdat ze met andere dingen bezig zijn. En hoe vaker je je medicijnen vergeet, hoe groter de kans op afstoting.

Kinderen en ouders kunnen ook buiten kantooruren met een centraal telefoonnummer bellen om het team van de nierdokters (kindernefrologen) te bereiken. Ook krijgen ze vragenlijstjes over hun conditie, medicatie en andere zaken om thuis of in de wachtkamer in te vullen (website KLIK) zodat de dokter op het computerscherm ziet hoe het met het kind gaat.

Relevante medische informatie

Niertransplantatie

Hoe belangrijk is het om de medicijnen in te nemen?
Hoe groot is de kans op afstoting na een niertransplantatie?
Hoe kun je de afstoting van de getransplanteerde nier behandelen?
Hoe kun je je kansen op school en op werk vergroten na een niertransplantatie?
Hoe lang moet je als kind wachten op een donornier?
Hoe staat het met de bijwerking van de medicijnen die afstoting moeten voorkomen na een niertransplantatie?
Hoe verloopt de behandeling en begeleiding na de niertransplantatie?
Hoe verloopt de behandeling met medicijnen om afstoting te voorkomen voor en na een niertransplantatie?
Hoe wordt de nier getransplanteerd (de operatie)?
Hoeveel mag je drinken na een niertransplantatie?
Kan de ziekte die je had voor de niertransplantatie weer terugkomen in de getransplanteerde nier?
Kun je sporten na een niertransplantatie?
Met welke medicijnen kun je afstoting (rejectie) van de getransplanteerde nier voorkomen?
Van wie kun je een donornier krijgen?
Waarom is medicatie innemen een probleem?
Waaruit bestaat de voorbereiding voor een niertransplantatie?
Wanneer kom je in aanmerking voor een niertransplantatie?
Wat is het risico op trombose en hoe kan dat voorkomen worden na een niertransplantatie?
Welke andere opties zijn er als anti-afstotingsmedicijnen te veel bijwerkingen geven?
Welke andere voorzorgsmaatregelen kun je nemen om gezond te blijven?
Welke bijwerkingen van anti-afstotingsmedicijnen kunnen optreden na niertransplantatie?
Welke complicaties kunnen optreden na een niertransplantatie?
Welke infecties kunnen optreden na een niertransplantatie?