Hoe vaak komt het voor?

In Nederland heeft 1 van de tien schoolgaande kinderen (10%) astma. Over de hele wereld kampen 5 tot 12% van de kinderen met astma.

Piepende ademhaling: 3 à 4 van de 10 kinderen onder de leeftijd van drie jaar maakt periodes met een piepende ademhaling door, vaak gepaard gaande met hoesten. Bij 60% van deze kinderen zijn de klachten verdwenen op de leeftijd van zes jaar.

Allergie: Bij ongeveer 8 à 9 van de 10 kinderen met astma zijn er tekenen van atopie.

Eczeem: Atopisch eczeem komt in ons land en omringende landen voor bij ongeveer 15 van de 100 kinderen (15%). Op volwassen leeftijd kampen er nog ongeveer 4 van 100 mensen met klachten.

Allergische rhinitis: In de westerse wereld heeft 1 op de 5 mensen een allergische rhinitis.

Op welke leeftijd komt het voor?

Astma: De astmatische klachten beginnen vaak op jonge leeftijd, met een piek in de kinder- en jeugdjaren.

Eczeem: Atopisch eczeem wordt het meest vaak gezien bij zuigelingen (80%) en in de eerste levensjaren.

Rhinitis: Klachten van allergische rhinitis worden met name gezien bij jong volwassenen (twintig en dertig jaar).

Relatie tussen voorkomen bij ouders of broertjes/ zusjes?

Astma: Bij het voorkomen van astma in de familie (ouders) is de kans dat het kind astma ontwikkeld 21-31%.

Eczeem: De kans dat een kind atopisch eczeem ontwikkelt als een ouder allergisch astma heeft is 25%. Hebben de beide ouders dit type astma, dan is de kans op atopisch eczeem bij het kind 75%.

Het gepaard voorkomen met andere ziekten.

Eczeem: Ongeveer drie van de tien kinderen (30%) met atopisch eczeem ontwikkelt op latere leeftijd astma en drie a vier van de tien kinderen allergische rhinitis.

Allergische rhinitis: Meer dan ¾ van de kinderen met astma heeft ook een allergische rhinitis.