Medische informatie Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Als je een astma-aanval hebt zijn je luchtwegen vernauwd waardoor je moeilijk kunt ademhalen. In Nederland zijn er zo’n 300.000 kinderen met astma. Eén op de tien schoolgaande kinderen (10%) heeft astma.

Over de hele wereld is dat 5 tot 12%. Astma komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, behalve op jonge leeftijd, dan komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De diagnose astma wordt het meest gesteld bij jongens tussen de 0 en 9 jaar. Astma is een genetisch complexe ziekte. Dat betekent dat meerdere genen in combinatie met meerdere omgevingsfactoren de ziekte veroorzaken. Als astma in de familie (ouders) voorkomt is de kans dat het kind astma ontwikkelt 21-31%.

De klachten die bij astma horen zijn benauwdheid, hoesten en piepen. Hoe ernstig je astma is, hangt af van de mate waarop de klachten onder controle te krijgen zijn. Als de behandeling goed aanslaat en je in het dagelijks leven nauwelijks klachten hebt en weinig aanvallen, spreek je van goed behandelbaar astma. Ook de longfunctie is dan verbeterd.
Daar tegenover staat moeilijk behandelbaar astma en therapieresistent astma. Bij deze vormen van astma zijn de klachten niet onder controle te krijgen en zijn er nog steeds veel aanvallen die niet te stoppen zijn met medicijnen. Maar de ernst varieert; er is een hele schaal aan gradaties, en een kind zal niet altijd in dezelfde schaal zitten. In de loop der jaren, bijvoorbeeld onder invloed van de puberteit, kan er geschoven worden naar andere schalen.
De behandeling van astma bestaat uit onderhoudsmedicatie en medicijnen die je in moet nemen tijdens een aanval. Daarnaast zijn leefstijladviezen van belang, zoals het vermijden van allergische prikkels en tabaksrook, voldoende beweging en het opbouwen van de conditie.

Hieronder is een overzicht van de 10 meest gestelde vragen uit de rubriek veel gestelde vragen (FAQ).