Behandeling allergisch astma

Een middel dat speciaal bij allergisch, ernstig en moeilijk behandelbaar astma wordt gebruikt, is Xolair (omalizumab). Xolair is een nieuw type medicijn dat het grootste gedeelte van het vrijgekomen IgE bindt. Hierdoor kan een allergische astma-aanval worden voorkomen. Het medicijn wordt met een injectie onder de huid toegediend. Xolair wordt alleen gegeven als inhalatiecorticosteroïden niet werken.

Momenteel is landelijk afgesproken dat eerst nog een corticosteroïdenprik in de bil of het been wordt gegeven om te kijken of er inderdaad therapieresistentie is. Een anafylactische reactie is één van de mogelijke bijwerkingen van Xolair.