Joachim Schweizer over de laatste ontwikkelingen

Per 1 januari 2012 is er wat veranderd in de richtlijnen voor de diagnostiek bij kinderen met coeliakie. We hebben Joachin Schweizer, kindergastroenteroloog, gevraagd naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek van coeliakie?

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe Europese richtlijn uitgekomen over de manieren waarop de diagnose coeliakie kan worden gesteld. In deze richtlijn wordt verschil gemaakt in de manier waarop de diagnose wordt gesteld tussen kinderen met klachten en kinderen met een verhoogd risico op coeliakie en zonder klachten. De voornaamste veranderingen zijn dat voor een beperkt deel van de kinderen overwogen kan worden geen dunnedarmbiopt meer te nemen. Ook krijgt de erfelijkheidsbepaling (de zogenaamde HLA typering) een grotere rol.
Hoe dit precies zit wordt uitgelegd bij de veelgesteldevraag ”Hoeveel dunnedarm biopsieën moeten bij kinderen worden gedaan om coeliakie vast te stellen?” hier op de cyberpoli.

Voor welke groep kinderen zijn de nieuwe richtlijnen van toepassing?

De nieuwe richtlijnen zijn van toepassing op alle kinderen bij wie onderzoek naar coeliakie wordt gedaan.

Wat zijn hiervan de voordelen voor kinderen en ouders?

Voordelen zijn dat voor ongeveer 20% van de kinderen met klachten van coeliakie, bijpassende erfelijkheidsbepaling (de zogenaamde HLA typering) en 2 soorten positieve coeliakie antistoffen in het bloed, overwogen kan worden geen dunnedarm biopt meer te nemen. Of dit van toepassing is, wordt bepaald door de hoogte van de antistofbepalingen.
Een ander voordeel is dat met behulp van de erfelijkheidsbepaling (de zogenaamde HLA typering) coeliakie met grote zekerheid kan worden uitgesloten. Als kinderen met verdenking op coeliakie of kinderen met een verhoogd risico op coeliakie géén bijpassende HLA typering hebben, dan is de kans op coeliakie nu en in de toekomst te verwaarlozen.

Wat zijn mogelijke nadelen voor kinderen en ouders?

Het is belangrijk dat de richtlijn goed wordt gevolgd. Het besluit om géén biopt te nemen moet op goede gronden, die duidelijk inde richtlijnen vermeld staan, worden genomen. Anders bestaat de kans dat in de toekomst alsnog twijfel ontstaat over de juistheid van de diagnose.

Wanneer gaan deze nieuwe richtlijnen in Nederland in gebruik?

De richtlijnen zijn op 1 januari 2012 officieel in gebruik genomen.