Veelgestelde vraag
Welke prenatale diagnostiek voor hemofilie kan worden verricht?

Als de kans bestaat dat een baby hemofilie heeft, kan tijdens de zwangerschap worden gekozen voor prenatale diagnostiek. Daarmee kun je voor geboorte zien of de baby een jongen of een meisje wordt en hemofilie heeft of niet. Zo weet je of er speciale zorg nodig is rondom de bevalling en je kunt je voorbereiden op de toekomst. Om te weten of het een jongen of een meisje wordt kan er vanaf de negende zwangerschapsweek bloedonderzoek worden gedaan bij de moeder, een uitgebreid echografisch onderzoek van het kind kan in de twintigste week. Als je weet dat het een jongen wordt, dan kan er een vlokkentest worden gedaan tussen de tiende en de twaalfde week of een vruchtwaterpunctie in de zestiende week. In het DNA wordt dan gezocht naar een genmutatie voor Factor VIII (8) of IX (9) en onderzoek naar chromosomen zal het geslacht van het kind definitief vaststellen.

Ook interessant