Kiemceltumoren

Een kiemcel of voorlopercel is een cel die zich bij een ongeboren baby kan ontwikkelen tot een lichaamscel. De kiemcel kan zich ontwikkelen tot een tumorcel waardoor een tumor ontstaat. Een kiemceltumor kan voorkomen in je hersenen, maar ook op andere plekken in je lichaam zoals de eierstokken bij een meisje of zaadballen bij een jongen.

Er zijn verschillende types kiemceltumoren, germinomen en niet-germinomen. Een germinoom komt het meest vaak voor bij kinderen, een teratoom het meest vaak bij kleine baby’s.

Klik hier voor een overzicht van de soorten kiemceltumoren die bij kinderen in de hersenen kunnen voorkomen.

Germinoom

Een germinoom ontstaat uit voorlopercellen die zich nog niet verder ontwikkeld hebben tot een lichaamscel. Ze kunnen zich rustig gedragen, maar ook agressief. In de hersenen zit een germinoom vaak in het midden, in de buurt van de hypofyse, hypothalamus, pijnappelklier of thalamus. De tumor kan uitzaaien, soms is dat al zo als je de diagnose krijgt. De tumor is gevoelig voor bestraling en voor chemotherapie.

Niet-germinoom

Bij dit type kiemceltumor is de voorlopercel al verder ontwikkeld tot een lichaamscel, daardoor kunnen er in de tumor bijvoorbeeld haren of stukjes botweefsel zitten. De tumorcel kan stofjes afgeven die in je bloed en hersenvocht terecht komen, beta-HCG en alfa-foetoproteïne.

Kiemceltumoren
Tumor vanuit voorlopercellen
Germinoom
Niet-germinoom (Non-germinoom)
  • Embryonaal carcinoom
  • Dottersack tumor
  • Chorion carcinoom
  • Teratoom
  • Gemengde kwaadaardige kiemceltumor