Vroeggeboorte en factoren die een rol kunnen spelen

De omstandigheden verschillen, net als de moeder en het kind. Hoe het met je zal gaan na een vroeggeboorte, is daardoor moeilijk te voorspellen, veel factoren spelen mee.

We weten heel veel over de ontwikkeling van de foetus en mogelijke problemen en complicaties na een vroeggeboorte, maar daarmee kunnen we niet voorspellen hoe dat voor jou is. Er kunnen onverwachte problemen en complicaties optreden. Andersom kan het ook gunstig uitpakken, als problemen en complicaties uitblijven of meevallen. Dit geldt ook voor je verdere ontwikkeling, elk kind ontwikkelt zich na een vroeggeboorte op zijn of haar eigen manier. De problemen die kunnen voorkomen, gelden dus niet voor elke prematuur.

Bij een vroeggeboorte kunnen allerlei omstandigheden effect hebben op je conditie en ontwikkeling. De oorzaak van je vroeggeboorte kan bijvoorbeeld een rol spelen, of je nog niet voltooide ontwikkeling en rijping. De volgende ongunstige omstandigheden kunnen voorkomen:

Factoren die een rol kunnen spelen:

  • een infectie;
  • een probleem met de placenta;
  • de vliezen zijn gebroken;
  • te veel of te weinig vruchtwater;
  • de moeder heeft een probleem;
  • de foetus heeft een probleem;
  • er zit meconium in het vruchtwater;
  • de start van de pasgeborene verloopt niet goed.