Waardoor kan vroeggeboorte ontstaan?

Als een vroeggeboorte dreigt, wordt altijd de gynaecoloog ingeschakeld. Onderzoek, begeleiding en behandeling gebeuren dan in het ziekenhuis. Er zijn verschillende oorzaken waardoor een bevalling te vroeg begint, maar de oorzaak is niet altijd duidelijk, dan blijft het bij een vermoeden.

Een vroeggeboorte kan komen door:

  • Een infectie.
  • Te vroeg gebroken vliezen.
  • Problemen met de moederkoek (placenta): loslaten, voorliggen, niet goed werken.
  • Bloedverlies.
  • Te veel vruchtwater.
  • Een probleem bij het kind: een aanlegstoornis, chromosomale afwijking of iets anders.
  • Een meerlingzwangerschap.
  • Een lichamelijk probleem bij moeder: ziekte, afwijkingen aan baarmoeder of baarmoederhals, zwangerschapscomplicaties zoals hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging.
  • Gebruik van drugs, alcohol en/of sigaretten tijdens de zwangerschap.