Hypospadie

Normaal gesproken mondt je plasbuis uit op de top van de penis, de opening zit in het midden van de eikel. Als dat niet zo is, heb je een hypospadie. De plasbuis is dan korter en de opening ligt op een andere plek. Dat kan tussen de top van de penis en de onderzijde van de balzak zijn, er is dus veel variatie mogelijk. Hoe verder de opening richting de balzak ligt, hoe ernstiger de hypospadie. De voorhuid is vaak gespleten, de onderzijde van de penis kan anders gevormd zijn of hij kan krom staan.

Geen DSD, wel een hypospadie

Hypospadie komt vaak spontaan voor, er is dan geen oorzaak te vinden. Soms is er een erfelijke aanleg waardoor binnen een familie hypospadie vaker voorkomt.

Soms is er een hormonale oorzaak, zoals een gebrek aan testosteron of ongevoeligheid voor testosteron. Dan bestaat de hypospadie door een variatie die wel past bij DSD.