Weg met die sigaret

Roken is niet goed voor je gezondheid, dat weten we allemaal. Maar roken en astma is wel een heel slechte combinatie. Roken tast de longen aan en verergert de klachten. Alle specialisten zijn het erover eens dat roken met astma heel schadelijk is. Dat is echt bewezen. Ook zie je dat het effect van steroïden minder is wanneer de patiënt rookt.

Het is belangrijk dat mensen weten dat ze roken bij hun kind moeten vermijden. En dat roken tijdens de zwangerschap moet worden vermeden. Want het is aangetoond dat dat leidt tot kleinere kinderen en dus ook kleinere luchtwegen. Buiten dat zijn ze ook meer vatbaar voor infecties en hebben ze meer kans om astma te ontwikkelen

Bart Rottier, Kinderlongarts, Umc Groningen

Je moet stoppen met roken dus op de agenda krijgen. Dat kun je doen door een techniek waar kinderartsen in getraind worden, de motiverende gespreksvoering. Dat is een methode waarbij je samen met de ouders (en de oudere kinderen ook zelf) als gelijkwaardige partners kijkt naar het belang van stoppen met roken, de belemmeringen die je op die weg kunt tegenkomen en hoe je dat weer kunt ondervangen. Zonder weerstand op te roepen (door veroordelen bijvoorbeeld), want dat leidt niet tot gedragsverandering.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Bert Arets Kinderlongarts, Umc Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wat we onder andere hebben gedaan is de longfunctie meten van volledig gezonde kinderen, zonder voorgeschiedenis van luchtwegproblemen, die ten tijde van het onderzoek niet verkouden waren. Die hebben we vergeleken met de longfunctie van kinderen waarvan de ouders thuis roken of gerookt hebben tijdens de zwangerschap. Het blijkt dat vooral de doorgankelijkheid van de kleinste luchtwegen bij die tweede groep slechter is.

Ik zeg ook heel eerlijk dat mensen die gerookt hebben tijdens de zwangerschap gewoon meer kans hebben op een kind met astmatische klachten (als je ze dan toch zo wilt noemen) dan mensen die niet gerookt hebben.

Roken tijdens en na de zwangerschap is een ernstige en volledig vermijdbare vorm van kindermishandeling. Hoe vervelend ook voor de ontvanger van deze boodschap: (aanstaande) ouders moeten wel weten waar ze mee bezig zijn!

Klik hier om het hele interview te lezen.

Christel Linssen, Longverpleegkundige, Eindhoven

Ik adviseer iedereen om te stoppen met roken, maar ik zeg er altijd bij dat ik begrijp hoe moeilijk het is om het vol te houden. Ik probeer de ouders die niet kunnen stoppen nooit te beschuldigen. Je moet ervoor zorgen dat ze blijven komen, vragen durven te stellen en dat ze hun problemen durven te uiten. Ik ben er om de mensen te helpen, ik heb geen oordeel. Door hard en direct te zijn bereik je vaak het tegenovergestelde. Soms is het beter om mensen te adviseren om niet te stoppen maar om het huis rookvrij te maken. Door ervoor te zorgen dat er in huis niet meer wordt gerookt, maar buiten. Het stoppen pak je dan stapsgewijs aan.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Eric Duiverman, Kinderlongarts, Umc Groningen

Als je bijvoorbeeld naar roken en de gevoeligheid voor steroïden kijkt, zie je dat het effect van steroïden minder is wanneer de patiënt rookt. En dat effect is bij vrouwen sterker dan bij mannen. Dus als een vrouw met astma een klein beetje rookt, verbeteren de steroïden de longfunctie niet en nemen de klachten niet af, terwijl dat bij mannen nog wel zo is. Of dat terug te voeren is op hormonen, dat geloof ik niet.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Ghislaine van Der Zande, Kinderlongconsulent Flevoziekenhuis

Ze zijn er meestal wel eerlijk in, ik ruik het ook onmiddellijk. Ik denk dat ik in mijn patiëntenbestand nog geen tien rokers heb. Wat je veel ziet is dat astma in de puberteit wat rustiger wordt en ze zelfs van behandeling ontslagen kunnen worden. En jongens van 14/15 zijn een risicogroep om te gaan roken. We proberen het wel mee te geven aan ze, dat ze het niet moeten doen.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Jelmer Krom, Voorlichter en Woordvoerder, Astma Fonds

We voeren samen met Stivoro (wij zijn een van de oprichters) succesvolle antirookcampagnes. Daar werken we hard aan. Het aantal mensen dat rookt is met een kwart gedaald. Ook onder scholieren. Het gaat de goede kant op. De scholen zijn rookvrij en we zijn nu bezig met het rookvrij maken van het schoolplein. We willen dat scholen ook een verbod instellen op het buiten roken. De schooljeugd is een belangrijke doelgroep. We willen voorkomen dat ze beginnen met roken. Jongeren zijn ook extra verslavingsgevoelig. Daar gaan we ons de komende twee jaar mee bezig houden.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Maarten Kuethe, Kinderarts, Breda

Een puber van veertien die rookt interesseert het geen snars of hij later COPD krijgt. Je kunt beter zeggen dat meisjes niet graag zoenen met jongens die roken. Pubers zijn een niet gemakkelijk te beïnvloeden groep. Roken is voor hen een stoere gewoonte. Je hebt een voorbeeldfiguur nodig. Pas als de meest populaire, sportieve jongen zegt dat roken niet cool is, heeft dat effect op de peergroep.

Veel belangrijker is het om na te denken hoe je kinderen van acht, negen of tien jaar kunt bereiken. Met twaalf of dertien ben je al te laat. Binnen de kindergeneeskunde is men er meer en meer van doordrongen dat er een andere benadering moet komen. Er is echt een kentering op komst.

Roken is voor alles schadelijk, alle ziektes worden er door verergerd. Alleen op de ziekte van Crohn heeft het mogelijk een positieve uitwerking. Jonge kinderen hebben een grotere kans op wiegendood, ernstige infectieziektes en op het ontstaan van astma. Verder verergert het bestaande astma. De schade is immens. Dat is echt bewezen.

[Of kinderen meer of minder roken dan 10 jaar geleden?] ..Ik geloof niet meer, maar ook niet minder. Wat ik wel weet is dat de doelstellingen van de overheid niet zijn gehaald. Onder tienjarige kinderen wordt al veel geëxperimenteerd en van de zestienjarigen rookt 28 procent dagelijks. De trend verbetert niet. Roken is vreselijk verslavend.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Catherine Lopulalan, moeder van Remco Heesters

Ik heb zelf gerookt, maar na de geboorte van Remco ben ik definitief gestopt.

Mijn man rookt wel. Hij heeft wel eens een poging gedaan om te stoppen, maar dat is twee weken gelukt. Nu rookt hij weer. Hij is dit jaar zijn baan kwijtgeraakt en zit thuis, dat geeft de nodige stress.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Marga Damhuis, Astmaconsulent, Heerenveen

Ik vertel dat stoppen met roken moeilijk is en dat er vaak meerdere pogingen voor nodig zijn om uiteindelijk echt te kunnen zeggen: ik rook niet! Er zijn hulpmiddelen en allerlei programma’s die ondersteuning kunnen bieden. Zij kunnen een duwtje in de goede richting geven maar uiteindelijk moet je het zelf doen.

Esther Berkelaar, moeder van Pearl

Ik rook zelf wel, maar alleen buiten. Ik ben daar heel streng in. Ik heb niet gerookt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Bij mijn andere dochter ook. Ik ben er een tijd vanaf geweest, maar toch weer begonnen. Dat is heel dom van mij! Pearl beseft het gelukkig heel goed. Omdat haar rechterlong slecht is, weet ze dat ze het niet moet doen, zeker in combinatie met astma. Ze vindt het ook vies.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Kim van Rooij

Ik zat in Heideheuvel en ging naar een gewone school buiten het astmacentrum. Daar ben ik begonnen met roken. De doktoren kwamen erachter en vertelden het aan mijn ouders. De dokter zou mij wel van het roken afhelpen, maar ik rookte gewoon door. Toen vroeg hij of er niet iets was waarvoor ik wilde stoppen met roken. Ik zei dat ik wel een navelpiercing wilde, omdat ik dat niet mocht. Mijn ouders konden het niet geloven dat ik daarvoor wilde stoppen! Uiteindelijk heb ik ’m gekregen en ik heb daarna nooit meer gerookt. Hij is er inmiddels uit, maar niet vanwege het roken.

Klik hier om het hele interview te lezen.

René van Gent, Kinderlongarts, Veldhoven

In de puberleeftijd zie je dat kinderen het eigenlijk niet belangrijk vinden dat ze dik zijn of roken, en vervolgens klachten houden. Ze gebruiken gewoon medicijnen om de scherpe kantjes eraf te halen. De grootste uitdaging is om die pubers te motiveren aan hun eigen gezondheid te werken. Soms lukt het een paar jaar later wel.

Klik hier om het hele interview te lezen.