blijfbijdeles

Thema: Blijf bij de les

Sommige kinderen hebben er geen problemen mee, maar anderen vinden het vervelend om op school medicijnen te gebruiken. Als kinderen zich schamen of worden gepest, kan het helpen als een longconsulent in de klas uitleg geeft.

Als je astma hebt, kan dat je schoolprestaties beïnvloeden. Je zit toch anders in de klas als je moe bent van een nacht hoesten, benauwdheid en slecht slapen. En ook regelmatig schoolverzuim door ziekte of controles in het ziekenhuis, kan zorgen voor mindere resultaten. Een stapje terug lijkt misschien een oplossing, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Met goede begeleiding is er meer haalbaar dan je denkt.

Kom dus voor jezelf op en sta op goed onderwijs. De school is namelijk verplicht om onderwijs aan zieke kinderen te geven en je te ondersteunen. Ook in het ziekenhuis kun je lessen volgen. Laat je goed informeren. In alle academische ziekenhuizen is een educatief centrum waar je terechtkunt voor een advies op maat. Je hebt recht op een aangepast lesprogramma.

Anneke Jellema

Ik heb de brugklas overgedaan. Dat kwam door mijn eigen school. De school in Davos had het heel goed gedaan. Op mijn eigen school wilden alle vrouwelijke docenten wel meewerken, maar de mannelijke niet. Daardoor heb ik vier maanden gemist. Dat haal je niet even zo in. De psychologe uit Davos vond dat ik een zwak lichaam had en dat ik naar de havo moest, of naar een school voor chronisch zieke kinderen, of het jaar overdoen. Ik besloot toen om het jaar over te doen, waardoor ik ook meer tijd voor mijzelf kon hebben.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Kim van Rooij

Ik ben twee jaar niet naar school geweest. Om de drie maanden lag ik in het ziekenhuis en daarna moest ik weer herstellen. Dan probeerde ik naar school te gaan, maar ik verzon ook wel smoesjes. Ik had er gewoon geen zin meer in. Ik heb op allerlei scholen gezeten. De laatste school was een bijzondere school. Dat werkte ook niet voor mij.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Mitchell Achthoven

De juf wilde dat ik gewoon naar een reguliere school ging. Dat heeft best goed uitgepakt. Ik werd begeleid door het SGA, de Stichting Gewoon Anders. Ze gaven voorlichting aan de docenten en vertelden dat ik medicijnen nodig had en wat ze moesten doen als ik een aanval kreeg. Ik ben wel op de goede school terechtgekomen, bij ziekteverzuim werd ik op school bijgespijkerd. Ze gingen heel zorgzaam en goed met me om.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Renée van Bueren, moeder van Tessa

Wij dachten dat de mavo wat rustiger voor haar zou zijn, dat ze het dan kalmer aan kon doen, maar Davos adviseerde haar toch om de havo te doen, anders werd ze te weinig geprikkeld. Dat hebben we gedaan. En tot nu toe met goed gevolg. Alleen dit jaar heeft ze veel gemist. De laatste twee jaar doet ze in drie jaar. Ze gaat nu maar vier uur per dag naar school. De school doet de begeleiding heel goed. Het is geweldig dat ze zo’n uitzondering willen maken voor één kind.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Tessa van Bueren

Ik vind het op school heel erg moeilijk want ik ben een halfjaar in Davos geweest. Sinds een paar weken ben ik weer terug en mijn klasgenootjes zijn een stuk verder dan ik. De leerkrachten moeten daar ook rekening mee houden, dus ik ben een geval apart. Dat vind ik wel vervelend want ik wil net zo als andere kinderen zijn.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Christel Linssen, Longverpleegkundige, Eindhoven

Ik ga samen met het kind dat astma heeft naar school om uitleg te geven aan de klas. Zodat de kinderen weten wat er speelt. Als je uitlegt wat er aan de hand is begrijpen ze waarom je met astma op school moet vernevelen. Kinderen accepteren dat vrij gemakkelijk. Zo haal je een kind uit zijn uitzonderingspositie. Uitleggen helpt. Ook aan leerkrachten geef ik uitleg en handvatten om te leren in te schatten hoe benauwd een kind is en hoe je medicatie moet toedienen.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Remco van Leuven

Als ik moet puffen ga ik naar de conciërge. Want als mama belt dan kan die zeggen hoe vaak ik gepufft heb. Op zich gaat dat wel goed, maar ik moet wel ieder keer uit de klas. Soms wel twee keer per uur. Als ik dan benauwd was mocht ik niet alleen in de lift, dan ging er een klasgenoot mee, ter ondersteuning.

Sandra van Vegchel, moeder van Tygo

De longconsulente is mee naar school geweest, ook in de klas. Haar uitleg heeft veel duidelijk gemaakt. En de school wil medewerking verlenen. Dat is heel positief. We willen dat Tygo zo veel mogelijk naar school blijft gaan, ook op slechte dagen. Als het echt niet gaat, haal ik hem op. Ik heb goed contact met de juf. Ik heb haar verteld wat hij heeft en dat ik hun steun nodig heb, zodat hij naar school kan blijven gaan. Dat was goed.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Esther Berkelaar, moeder van Pearl

Ze is slim, dus ze loopt eigenlijk voor. Dat is een voordeel. Ze heeft de afgelopen jaren wat moeten missen en het is nu wel fijn dat het zo goed gaat. Ze gaat ook graag naar school.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Remco van Leuven

Ik heb heel veel gemist en kon het niet meer bijbenen. Ik heb nu een halfjaar achterstand, met huiswerk en zo, en dat is veel te veel om in een paar maanden te doen. Dus ik ga met een paar vakken over en de rest moet ik overdoen. Ik ga drie vakken afmaken en volgend jaar de rest. Er komt een leraar thuis, die helpt met bepaalde vakken. Ik krijg misschien ook een computer thuis. Het zou wel fijn zijn, want dan kan ik ook alle lessen volgen terwijl ik niet op school hoef te zijn. Dat scheelt energie. Maar de leraren op school zijn er nog niet helemaal zeker van. Mijn moeder denkt dat ze bang zijn dat ik die beelden als filmpjes op internet ga zetten! Maar dat ga ik natuurlijk niet doen!

Renzo Boersma

Ik zit in 4 atheneum. Het gaat best goed. Ik verzuim niet te veel en kan dus gewoon over. Wel goed. Ik moet wel eens naar het ziekenhuis, maar dat is meestal ’s middags. Nooit weken achter elkaar.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Cynthia van Leuven, moeder van Remco

Hij gaat beperkt naar school en als hij thuiskomt, moet hij op de bank zitten om bij te komen.

Hij heeft sinds kort een Digibeter/Webchair. Met behulp van een laptop kan een verbinding met school worden gemaakt en kan hij thuis de lessen volgen.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Nancy Lei Ma Yeung, moeder van Gabriëlle en Mitchell

Op de havo was ze een eenling, ze had geen aansluiting. Het onderwijspersoneel werkte slecht mee. Huiswerk doorsturen bijvoorbeeld, dat ging niet. Nu doet ze vmbo theoretische leerweg. De atmosfeer is daar beter, de mensen zijn veel meer betrokken.

Op het voortgezet onderwijs is de invloed minder dan op de basisschool. Daar had je een externe begeleider, die kwam thuis als ze ziek was. Op het voortgezet onderwijs heb je die hulp niet. Je hebt geen vangnet voor kinderen die meer moeite hebben, langdurig ziek zijn.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Marijke Tibosch, Orthopedagoog en Gezondheidszorgpsycholoog

Er komen ook veel schoolproblemen voor. Er is wel eens gedacht dat kinderen met astma meer concentratieproblemen hebben en vaker ADHD, maar die onderzoeken spreken elkaar tegen. Ik denk zelf dat het te maken heeft met het feit dat kinderen en jongeren met astma

’s nachts soms niet goed slapen. Ze zijn dan ’s morgens niet uitgerust en hebben daardoor moeite om bij de les te blijven.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Ludmilla Brouwer, moeder van Ashley

Op de lagere school was ze vrij vaak ziek. De leerkrachten wisten het wel, maar ze snapten het niet altijd. Als je zelf geen astma hebt, kun je niet echt goed rekening houden met een kind dat het wel heeft. Ze wordt sneller moe en sacherijnig, en heeft minder concentratie. We kregen regelmatig te horen dat ze zo veel mistte. Maar ik hield haar niet voor niets thuis.

Toen ze moest stoppen met haar vervolgopleiding hebben we er heel hard voor gevochten. We hebben veel gepraat, maar volgens school had het geen nut. Ze had een eindexamenopdracht niet gedaan die ze wel moest doen, en die mocht ze niet meer inhalen. We hebben veel ruzie gehad, maar op een gegeven moment moet je het accepteren.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Rene van Gent, Kinderlongarts, Máxima Medisch Centrum In Veldhoven

Leraren of coaches zouden zich moeten afvragen bij een kind dat niet goed meekomt met sport of veel schoolverzuim heeft, of er misschien sprake kan zijn van astma. Ga eens luisteren als het kind aan de kant zit of hij of zij niet piept. En bespreek het met de ouders.

Klik hier om het hele interview te lezen.

Thema's